sobota, 14 października 2017

Wizyta w Madrycie/ Visit to Madrid

Przez 2 tygodnie bylem w Madrycie. Poza oglądaniem zabytków miałem okazję zapoznać się również ze sklepami oraz wargamingowymi zwyczajami Hiszpanów.
For two weeks I've been to Madrit. Apart from usual visiting historic sites I had an occasion to see the wargaming stores and talk about wargaming trends in Spain


Najbardziej znany z madryckich sklepów to Atlantica Juegos http://www.atlanticajuegos.com/
Oferuje bardzo szeroki asortyment, planszówek, RPGów, książek historycznych, SF oraz fantasy, a także figurek, w tym historycznych.
The most well known Madrid shop is Atlantica Juegos http://www.atlanticajuegos.com/
It offers wide assortment of boardgames, RPGs, historical, SF and fantasy books and wide variety of figures including historical.


Hiszpańskie sklepy oferują równie usługi malarskie. Jak widać popularne tematy to starożytność, z naciskiem na wojny Punickie i Iberów, średniowiecze, a głównie El Andalus, a także, co szczególnie mnie zainteresowało, Wojna Domowa w Hiszpanii.
Spanish shops offer painting services. As you may see the most popular subjects are antiquity -especially Punic Wars and Iberians, medieval - including El Andalus, and, what was especially interesting for me - Spanish Civil War.

Drugi z madryckich sklepów, moim zdaniem jeszcze ciekawszy, to La Flecha Negra, czyli Czarna Strzała - http://www.laflechanegraminiaturas.com/ .
Second of the Madrid shops, in my opinion even more interesting, is La Flecha Negra - http://www.laflechanegraminiaturas.com/ .

Raj dla hobbysty, piekło dla portfela. Oferta obejmuje niemal wszystkie możliwe skale oraz epoki. Paradise for the hobbyist, hell for the finances. Offer includes nearly all possible scales and main periods.
La Flecha Negra także oferuje serwis malarski, a także bardzo bogatą kolekcje pomalowanych figurek 54mm, mało przydatnych w wargamingu, ale bardzo ładnych.
La Flecha Negra also offers painting services and wide variety of painted 54mm figures, note very useful in wargaming, but really beautiful.
W sklepie rozmawiałem ze sprzedawca o tym jakie systemy są najbardziej popularne w Hiszpanii. Najczęściej ludzie grają w te, które zostały przetłumaczone na hiszpański. To DBA, DBMa jeśli chodzi o II Wojnę Światową - Flames of War. Jest również dodatek do tego ostatniego systemu dotyczący Wojny Domowej w Hiszpanii - Espana en llamas (Hiszpania w Płomieniach). Polscy producenci figurek są w Hiszpanii znani, jednak tematyka wschodnioeuropejska, którą się zajmują, to dla Hiszpanów zbyt odległa egzotyka.
In the shop I was talking with a vendor about the most popular systems played in Spain. These are ones translated into Spanish - DBA, DBM and Flames of War when concerning the II World War. The later of these systems has also a variation for the SCW called
Espana en llamas (Spain in Flames). Polish figures producers are known in Spain but the Central and Eastern European subjects they excell in are too exotic for the Spanish players.


 Portfel ucierpiał, ale kolekcja figurek, a także mój blog zyskał :)
My wallet has suffered but figure collection and this blog profited :)

piątek, 29 września 2017

Perskie dowództwo/ Persian command

Wracam do malowania Persów. Tym razem generał na koniu i sztandarowy. Są to figurki Forged in Battle z niewielką konwersją. Zdecydowałem, że dobrze byłoby aby generał wyróżniał się hełmem.
I come back to painting Persian army. This time mounted general and standard bearer. These are Forged in Battle figures with small conversion. I've decided that general should be distinct by giving him a helmet.

Na sztandarze widnieje wizerunek Ahura Mazdy, zoroastriańskiego boga stworzenia, znanego również jako Hormazd. Zoroastrianizm jako religia państwowa został wprowadzony w Persji Achemenidów za czasów Dariusza I.
On the banner is an image of Ahura Mazda, a god creator in Zoroastrianism known also as Hormazd. Zoroastrianism was introduced as the main state religion during the reign of Darius I.

środa, 27 września 2017

Pola Chwały 2017/ Fields of Glory 2017 (3)

Ostatnia część relacji z Pól Chwały będzie poświęcona rekonstrukcjom/ Last part of the report from the Fields of Glory will be dedicated to reenactment.

Wojska Księstwa Warszawskiego w pełnej krasie/ Duchy of Warsaw troops in all their splendor.
Kartagińscy hoplici oraz Galowie/ Carthaginian hoplites and GaulsWieki ciemne - Wikingowie i słowianie/ Dark Ages - Vikings and Slavs.

Siedemnastowieczna szlachta polska/ 17th Century Polish nobility.

A tutaj Tatar/ and here a Tatar
Chłopska armia - kosynierzy z Powstania Kościuszkowskiego/ Peasant army - scythemen of the Kosciuszko's uprising.

Rosyjski Specnaz/ Russian Spetsnaz

Kawaleria z Powstania Listopadowego - dali przy okazji całkiem udany pokaz jeździecki/ Cavalry of the November Uprising - they made a nice show of their skills.

Kawaleria z roku 1939 w paradnych mundurach/ Cavalry of 1939 in parade uniforms.

Husaria i szlachta z przełomu XVI-XVIIw./ Hussars and nobility of 15th and 16th Century.

Ciężarówka Dodge US Army/Dodge truck - US Army

Polscy spadochroniarze, lata 80/ Polish airborne troops oif the 80's

SKOT, wersja dowodzenia/ SKOT command version.

wtorek, 26 września 2017

Pola Chwały 2017/ Fields of Glory 2017 (2)


'
Wrzesień 1939, polski system, figurki 20mm/ September 1939 - Polish system, models 20mm
Polskie i niemieckie samochody pancerne w skali 1/72/ Polish and German armoured cars in 1/72 scale.
Wargamer zaprezentował figurki 28mm do przygotowywanego właśnie szesnastowiecznego skirmishu.
Wargamer presented its 28mm models for its 16th century skirmish that is now being prepared.

Battlegroup Normandy, czyli Normandia 1944 w skali 20mm/ Battlegroup Normandy - Normandy 1944 with 20mm figures
Turniej gry Tanks/ Tournament of Tanks game

System Ogniem i Mieczem  - bitwa pod Warszawą 1656/ By the Fire and Sword system - battle of Warsaw 1656

poniedziałek, 25 września 2017

Pola Chwały 2017/ Fields of Glory 2017 (1)

W ostatni weekend odwiedziłem Pola Chwały w Niepołomicach. Na początek krótka relacja z części figurkowej.
Last weekend I've visited Fields of Glory in Niepołomice. For the beginning report about wargaming part of the event.
W kilka osób graliśmy w Wings of War. Bardzo prosta i szybka gra, jak widać starcia powietrzne z czasów I Wojny Światowej. Wszystkie modele w skali 1/144, a mechanika opata na kartach manewrów i ciągnięciu kart oznaczających wyniki ostrzałów.
With several friends I've played Wings of War - very fast and simple game of dogfight during the Great War. All models 1/144 scale and mechanics based on maneouvers and damage effect cards.

 Czerwony Baron walczył tym razem ze zmiennym szczęściem/ This time Red Baron was fighting with varying luck.
 Udało mu się jednak powiększyć liczbę zestrzeleń/ However he managed to gain new kills.

 Niemiecki bombowiec podczas wykonywania misji/ German bomber during the mission.

Ofiara Czerwonego Barona/ Red Baron's victim

 Bolt Action - walki w Normandii w 1944 roku, figurki 28mm/ Bolt Action - Normandy 1944 - 28mm figures
 Wielkość pola walki robiła wrażenie/ Size of the battlefield was impressive

Na kolejnym stole Team Yankee, czyli NATO kontra Układ Warszawski/ On the next table Team Yankee - NATO vs Warsaw Pact

Odbywał się też turniej Ogniem iMieczem. Połowa XVII wieku, figurki 15mm, tutaj akurat Kozacy walczą z siłami Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
There was also a tournament of by the Fire and Sword - mid 17th Century, 15mm figures, here Cossacks against the Polish-Lithuanian Commonwealth.

niedziela, 10 września 2017

Perscy Nieśmiertelni/ Persian Immortals

Perscy nieśmiertelni to elitarna jednostka zawsze licząca 10 tysięcy wojowników. Pomalowane przeze mnie figurki przedstawiają nieśmiertelnych z pierwszych wojen przeciwko Grekom. Wówczas, na początku V w. p.n.e. nieśmiertelni nosili długie, wschodnie szaty. Wówczas większość przeciwników stanowiły inne armie wschodnie, dlatego bitwy były rozstrzygane przez ostrzał łuczników. Wiklinowe tarcze wystarczały aby chronić się przed większością typów strzał /wyjątek stanowił ostrzał ze strony używających łuków refleksyjnych Scytów/.
Szarża następowała dopiero gdy przeciwnik był zdezorganizowany. Wówczas umiejętności nieśmiertelnych w walce wręcz okazywały się bezcenne.
Persian immortals - elite infantry numbering always 10 thousand warriors. I've painted immortals from the first Persian Wars. At the beginning of the 5th century b.c. they wore long clothes. Most of the contemporary enemies were eastern armies and battles were decided with archery. Wicker shields covered with leather were sufficient to protect warriors from most of archers /with exception of for example Scythian archers using reflective bow/.
Charge was made only after the enemy was disorganised and it was when immortals' skill in hand to hand combat was most valuable.